Софтуер

СЕМАРГАЛ ООД предлага изработване на софтуер по поръчка - информационни системи, които да обслужват дейността на вашата компания и обхващат максимално нейната специфика.

Изработване на програма по поръчка

Семаргал разработва специализирани софтуерни продукти по поръчка.

Разработка на софтуерен проект се извършва в някои основни етапа – срещи и разговор с клиента; анализиране на бизнес нуждите и изискванията на клиента; съставяне на план за изработка поетапно; разработка, внедряване и тестване; инсталация и поддръжка.

Когато вашата дейност е специфична и софтуерните решения, които се предлагат не изпълняват изискванията ви, вие се нуждаете от софтуер по поръчка. Фирма "Семаргал" ЕООД разполага с екип от опитни специалисти, които могат да изработят уеб системата или програмата, от която имате нужда.

Софтуерът може да бъде създаден по един от следните два начина:
· Изработка на уеб базирана система;
· Изработка на програма, която се инсталира на вашия компютър.

Предимствата на уеб базираните системи са:
· Достъп от всяка точка на света, където има Интернет връзка;
· Не е необходима инсталация;
· По-лесна поддръжка на софтуера.

Предимствата на програмата пред онлайн системата са три:
· Програмата работи по-бързо от онлайн системата;
· В повечето случай няма нужда от Интернет връзка, ако изпълнението на заданието не го изисква;
· Не се налага да ползвате уеб хостинг и да регистрирате домейн име.

Главните етапи на изработка:
· Уточняване на заданието;
· Избор на техническо решение;
· Изработка на дизайн и програмиране;
· Инсталиране и тестване с реални данни.

За допълнителна информация и въпроси, моля свържете се с нас на посочените телефони или направете запитването си онлайн.

Последни проекти

Информация

За допълнителна информация и въпроси, моля свържете се с нас на посочените телефони или направете запитването си онлайн.

За контакти

Семаргал ООД
Телефони: +359 877665268,
+359 877665278
E-mail: office@semargal.com